SEKWENCJONOWANIE GENOMU

SEKWENCJONOWANIE CAŁEGO GENOMU LUDZKIEGO

Pełne sekwencjonowanie całego genomu (WGS) określa pełną sekwencję genomu człowieka w jednym czasie i zapewnia najbardziej kompleksowy zbiór genetycznych zmienności jednostki oparty na ludzkim genomie referencyjnym.

WGS może być stosowany do badań genetycznych i ewolucyjnych oraz do wykrywania zróżnicowania genetycznego o szerokim zakresie: genomu, patogenności i podatności na
choroby wrodzone o podłożu genetycznym Może znaleźć zastosowanie w badaniach translacyjnych w celu dostarczenia informacji na temat nowotworów oraz mutacji, predysponujących do wystąpienia choroby i jest jednym z najważniejszych narzędzi do medycyny precyzyjnej.

NIE ZWLEKAJ UMÓW SEKWENCJONOWANIE GENOMU

Umów sie teraz!

SPECYFIKACJA USŁUGI SEKWENCJONOWANIA

Przygotowanie Próbki i Usługa

01
 • Dostępne są metody i biblioteki wolne od PCR i PCR
 • 100 bp i 150 bp sparowane opcje sekwencjonowania końcowego
 • Wybór głębokości sekwencjonowania:
  standard (~30 x), głębokie (~60 x)
  i niskie (poniżej 10 x)
 • Dostępne są surowe dane, standardowa i dostosowana
  analiza bioinformatyczna
 • Dostępne aplikacje do przechowywania danych
  i bioinformatyki
 • Dostępne usługi
  laboratoryjne CAP/CLIA

Standard Jakości Sekwencji

02
 • Dostępne usługi
  laboratoryjne CAP/CLIA

Czas Realizacji

03
 • Dostępne są metody i biblioteki wolne od PCR i PCR
 • Czas realizacji będzie się różnić
  w zależności od konkretnego zastosowania i charakterystyki próbki
 • Dostępne są usługi przyspieszone, po ustaleniu szczegółów indywidualnie

Technologia sekwencjonowania DNBseq

DNBseq to innowacyjne rozwiązanie o wysokiej przepustowości, opracowane przez jednostkę zależną firmy BGI z zakresu genomiki. System jest wykorzystuje kombinowaną syntezę sond-anchor (CPA), liniową replikację izotermiczną i technologię DNA Nanoballs (DNBTM), a następnie cyfrowe obrazowanie wysokiej rozdzielczości.

Kombinacja wzmocnienia liniowego i technologii DNB zmniejsza częstość pojawiania się błędów przy jednoczesnym wzmocnieniu sygnału. Wielkość DNB jest kontrolowana w taki sposób, że każde aktywne miejsce w komórce przepływowej jest związane z tylko jednym DNB. Ta gęsto wzorowana technologia macierzy zapewnia optymalną dokładność sekwencji i zwiększa wykorzystanie komórek przepływowych.

PEŁNE SEKWENCJONOWANIE CAŁEGO GENOMU (WGS) OKREŚLA PEŁNĄ SEKWENCJĘ GENOMU CZŁOWIEKA W JEDNYM CZASIE I ZAPEWNIA NAJBARDZIEJ KOMPLEKSOWY ZBIÓR GENETYCZNYCH ZMIENNOŚCI JEDNOSTKI OPARTY NA LUDZKIM GENOMIE REFERENCYJNYM.

STANDARDOWA ANALIZA BIOINFORMATYCZNA

 • Filtrowanie
 • Wyrównanie
 • Wywoływanie i komentarze SNP
 • Walidacja i porównanie SNP
 • Funkcjonalność SNP i przewidywanie ochrony
 • Statystyki SNP według elementu funkcyjnego
 • InDel wywoływanie i adnotacja
 • Walidacja i porównanie InDel
 • InDel statystyki według elementu funkcyjnego
 • CNV wywoływanie i adnotacja
 • Występowanie SV i komentarze

ANALIZY NIESTANDARDOWE

Dostępne są dalsze możliwości dostosowania analizy bioinformatycznej do KAŻDEGO REALIZOWANEGO
projektu po uzgodnieniu szczegółów.

STABILNA I WYSOKIEJ JAKOŚCI WYDAJNOŚĆ DANYCH

Losowo wybrano 2206 próbek z ponad 20 000 próbek, które w ciągu 6 miesięcy były sekwencjonowane
w laboratorium. W tym okresie dane wyjściowe i jakość danych pozostały stabilne. Średnie wyniki
w Q20 i Q30 wyniosły odpowiednio 96,78% i 88,81%. Średnia zawartość GC wynosiła 41,25% bez
wyraźnych odchyleń.